dimecres, 29 d’octubre del 2008

Enllestint les bàscules

Avui he acabat d’arreglar la bàscula problemàtica. També he ajustat les marxes de les bàscules i he plumbaginat. Puc dir que ja he acabat les bàscules. A partir d’ara serà el torn dels apagadors.