dimecres, 2 de febrer del 2011

Muntatge de l'arpa un cop pintada.

Comprovant la càrrega
Preparant la placa per encordar