dijous, 8 de gener del 2009

Arreglem cops del moble
Un cop hem acabat de decapar el moble procedim a arreglar els cops, les pelades, els forats de corc, etc...