dijous, 27 d’agost del 2009

Ajustant la segella i pentinant cordesUn cop encordada tota la part dels aguts i dels mitjos amb corda plana, ens disposem a col·locar la segella. Aquesta peça és molt important perquè estabilitza i distribueix la pressió de les cordes. Un cop col·locada la segella pentinem les cordes amb l’ajuda de l’eina que veieu a la fotografia, perquè la distància entre les tres cordes de cada nota sigui la mateixa.