dijous, 16 de juliol del 2009

Folrar martells 3ª partAvui he posat els martells a la premsa per encolar el feltre blanc.