dissabte, 2 de juliol del 2011

Piano encordat (aguts i mitjos)