dissabte, 2 de juliol de 2011

Piano encordat (aguts i mitjos)