dimarts, 4 d’agost del 2009

Reparar la massa i el xavaletUn cop feta l’operació de la càrrega, reparem els ponts del piano. La massa és el pont on es recolzen les cordes dels greus o bordons. El xavalet és el pont on es recolzen les cordes dels mitjos i dels aguts. Aquests ponts transmeten la vibració de les cordes a la tapa harmònica on és amplificada. Hem reparat fissures i parts desencolades. També hem reforçat la massa perquè suporti més bé la pressió dels bordons.