dilluns, 13 de juliol del 2009

Brides i bridons

Avui hem tallat les brides a la mida i les hem encolat. Seguidament, hem encolat els bridons (punta de pell de la brida). És molt important encolar el bridons a la mateixa distància de les nous del martells. Per això fem servir una galga (una fusta en la qual varem marcar les distàncies abans de tallar les brides velles).