dilluns, 27 d’abril del 2009

Fer marxes i plumbaginar
Avui he ajustat les marxes de les bàscules i he plumbaginat.