dissabte, 18 de juliol del 2009

Folrar martells 5ª part

Avui he aixamfranat els martells dels greus i he grapat tots els martells. Llavors els he mullat amb líquid enduridor.