dijous, 16 de maig de 2013

Muntar i ajustar les bàscules