dijous, 16 de maig del 2013

Muntar i ajustar les bàscules