dijous, 8 d’agost del 2013

Ajustar els martells un cop muntats