dijous, 18 de desembre del 2008

Reparant la massa

Avui hem reparat la massa (pont de les cordes greus) que estava desencolada i enfonsada. Hem utilitzat unes fustes per poder estrènyer la peça. Si no s’estreny la peça, no queda prou encolada. En aquest cas és molt important encolar-la bé perquè posteriorment rebrà tota la pressió de les cordes greus.