dissabte, 29 d’agost del 2009

Encordant els bordons


Avui hem començat a encordar els bordons, que son les cordes dels greus i van entorxades amb coure. Hem considerat oportú aprofitar els bordons d’origen perquè estan poc deteriorats. Abans d’encordar-los els netegem.

dijous, 27 d’agost del 2009

Ajustant la segella i pentinant cordesUn cop encordada tota la part dels aguts i dels mitjos amb corda plana, ens disposem a col·locar la segella. Aquesta peça és molt important perquè estabilitza i distribueix la pressió de les cordes. Un cop col·locada la segella pentinem les cordes amb l’ajuda de l’eina que veieu a la fotografia, perquè la distància entre les tres cordes de cada nota sigui la mateixa.

dimarts, 25 d’agost del 2009

Encordant el pianoAvui hem començat a encordar el piano. Comencem per la corda plana que pertany a les notes dels aguts i els mitjos.

divendres, 21 d’agost del 2009

Col•locar l’arpa de ferro
L’arpa de ferro és una part molt important del piano; és l’element de suport de la tensió de totes les cordes del piano. Un cop col·locada i collada, comprovem la càrrega (recorda l’operació del dia 25 de juliol de 2009). Després preparem el piano per encordar.

dijous, 20 d’agost del 2009

Pintant el claviller

El claviller d’aquest piano tenia uns quants forats de corc que varem curar i tapar. Per dissimular les marques dels antics forats de corc i fer que el claviller s’assimili a l’arpa de ferro, hem decidit pintar-lo amb pintura daurada.


dimecres, 19 d’agost del 2009

Ultimant detalls de la tapa harmònicaAbans de tornar a col·locar l’arpa de ferro, hem de fer l’últim repàs a la tapa harmònica.
Per altra banda, ja tenim tot el piano amb el tapaporus aplicat i fregat.

dilluns, 17 d’agost del 2009

Fregar el tapaporusQuan el tapaporus ja esta sec, l’hem de fregar amb papers de vidre de gra molt petit fins deixar-lo molt fi (un tacte com de marbre). Llavors ja estarà a punt per començar a envernissar amb cassigall.

dijous, 13 d’agost del 2009

Aplicar el tapaporusUn cop esta sec el tint, aplico el tapaporus amb l’ajuda d’una pistola.

dimecres, 12 d’agost del 2009

Aplicar el tint


Després de polir el moble apliquem el tint. Hem decidit donar-li una mica de color perquè la xapa del moble és poc interessant (no te unes aigües massa marcades i és de diferents colors naturals). Primer apliquem el tint amb un pinzell i després passem una esponja humida per unificar el color.

dimarts, 11 d’agost del 2009

Polir el moble


Després de reparar el moble el polim amb paper de llima. Ho fem per eliminar restes del vernís antic.


dilluns, 10 d’agost del 2009

Reparar el moble


Abans de tornar a envernissar el moble hem de reparar els forats de corc, les pelades i els cops del moble.

dijous, 6 d’agost del 2009

Polir metalls

Avui hem polit les frontisses i el pany del piano. Per fer aquesta operació emprem la polidora de drap. Després de polir-los, els envernissem amb laca per a metalls perquè no s’enfosqueixin.

dimarts, 4 d’agost del 2009

Reparar la massa i el xavaletUn cop feta l’operació de la càrrega, reparem els ponts del piano. La massa és el pont on es recolzen les cordes dels greus o bordons. El xavalet és el pont on es recolzen les cordes dels mitjos i dels aguts. Aquests ponts transmeten la vibració de les cordes a la tapa harmònica on és amplificada. Hem reparat fissures i parts desencolades. També hem reforçat la massa perquè suporti més bé la pressió dels bordons.

dilluns, 3 d’agost del 2009

Decapar el moble del piano