divendres, 21 d’agost del 2009

Col•locar l’arpa de ferro
L’arpa de ferro és una part molt important del piano; és l’element de suport de la tensió de totes les cordes del piano. Un cop col·locada i collada, comprovem la càrrega (recorda l’operació del dia 25 de juliol de 2009). Després preparem el piano per encordar.