dissabte, 25 de juliol del 2009

Treure l’arpa de ferro i fer la càrregaAvui hem fet l’operació de la càrrega. Aquesta operació consisteix en rebaixar els punts on es recolza l’arpa de ferro del piano. Fent això aconseguim que els ponts del piano (la massa i el xavalet) tornin a sobresortir. Així el piano guanyarà sonoritat (les cordes es recolzaran més contra la tapa harmònica).
Un cop feta i comprovada la càrrega, retirem l’arpa de ferro per poder reparar uns problemes del claviller i del pont.

dilluns, 20 de juliol del 2009

Desencordar el piano

Avui hem desencordat el piano. Hem començat pels bordons (cordes gruixudes de les notes greus) i hem continuat per les cordes.

diumenge, 19 de juliol del 2009

Desmuntar el moble

Avui hem desmuntat el moble. Hem tret la bancada del teclat i la sola (part de sota del piano).


dissabte, 18 de juliol del 2009

Folrar martells 5ª part

Avui he aixamfranat els martells dels greus i he grapat tots els martells. Llavors els he mullat amb líquid enduridor.


divendres, 17 de juliol del 2009

Folrar martells 4ª part

Avui he tret els martells de la premsa, he esculpit el feltre i he tallat els martells. També he restaurat la barra de descans dels martells.

dijous, 16 de juliol del 2009

Folrar martells 3ª partAvui he posat els martells a la premsa per encolar el feltre blanc.

dimecres, 15 de juliol del 2009

Folrar martells 2ª partUn cop arrencat el feltre vell, he preparat la tira de feltre i he col·locat els martells a la gafa de la premsa.

dimarts, 14 de juliol del 2009

Folrar martells 1ª part


Avui he arrencat el feltre blanc dels martells. No ho he pogut fer amb aigua bullent perquè vull conservar el feltre interior vermell.


dilluns, 13 de juliol del 2009

Brides i bridons

Avui hem tallat les brides a la mida i les hem encolat. Seguidament, hem encolat els bridons (punta de pell de la brida). És molt important encolar el bridons a la mateixa distància de les nous del martells. Per això fem servir una galga (una fusta en la qual varem marcar les distàncies abans de tallar les brides velles).


divendres, 10 de juliol del 2009

CoixinetsAvui hem preparat i encolat els feltres dels coixinets.