dimarts, 14 de juliol del 2009

Folrar martells 1ª part


Avui he arrencat el feltre blanc dels martells. No ho he pogut fer amb aigua bullent perquè vull conservar el feltre interior vermell.