dissabte, 8 de novembre del 2008

Morteses


Avui hem guarnit les morteses superiors i inferiors de les tecles del piano. Les morteses són les guies per on s’encaixen les tecles al vestigi del teclat (base del teclat). El material que emprem per guarnir les morteses és feltre Caixmir.