dilluns, 23 de febrer del 2009

Ajustar escapaments dels martells

Un cop hem muntat tots els martells a la màquina, muntem la barra de descans dels martells i ja podem col·locar la màquina al seu lloc. Ara és l’hora de regular la trajectòria i els escapaments dels martells.